B.O.B.S. (BUNKER OVERVUL BEVEILIGINGS SYSTEEM)


HET ONTSTAAN

Het ITU/Aquasant Bunker Overvul Beveiliging Systeem, ofwel BOBS®, is door ITU in 1993 in de markt geïntroduceerd in samenwerking met de toenmalige Rijkspolitie te Water, Rijkswaterstaat en een lokaal bunkerstation.

Dit systeem beantwoordde aan de vraag in de markt naar een betrouwbare oplossing om overlopers tijdens het bunkeren te voorkomen.

Het Bunker Overvul Beveiliging Systeem is zowel eenvoudig als doeltreffend en wordt reeds door vele bunkerbedrijven met succes toegepast.

In 1993 en 1994 is dit innovatieve systeem beloond met respectievelijk een Regionale Milieu-prijs en een Eervolle Vermelding in het kader van de Landelijke Milieuprijs voor de Scheepvaart.

In 1993 is de verplichting in zogenaamde lokale en politie verordeningen opgenomen en Politie te Water, Rijkswaterstaat, maar ook havendiensten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen hebben deze al geruime tijd in gebruik.

Vanaf 2003 is het in de gehele EU opgenomen in de ADNR bouwvoorschriften, voorloper van de huidige ADN.

DE WERKING VAN B.O.B.S.®

Zoals gezegd is de werking van dit systeem zowel eenvoudig als doeltreffend en is aan alles gedacht om een MAXIMALE VEILIGHEID te garanderen.

Het systeem bestaat uit twee componenten, die door middel van een kabelverbinding een gesloten systeem vormen.

Ten eerste een systeemkast op de bunkerboot of bunkerstation, met daarin de nodige sensor stuurelektronica, die het starten en stoppen van de gasoliepomp beheert.

Ten tweede de sensor, die geïnstalleerd is in de bunkertank van het te bunkeren schip.

Zodra de kabelverbinding is gelegd, wordt het gehele systeem automatisch op een goede werking getest.

Deze zelfcontrole op een goede werking vindt ook continu tijdens het bunkeren plaats, hetgeen een MAXIMALE VEILIGHEID garandeert.

Alleen als alle componenten werken en de kabel goed is aangesloten, kan de pomp gestart worden.

Zodra het niveau in de tank de sensor bereikt, stopt de pomp.

KENMERKEN Systeem:

 • Gesloten systeem voor maximale veiligheid

 • Continue zelfcontrole van alle componenten

 • Standaard explosie veilig EEx ia IIC T4 Sensoren

 • Onderhoudsvrij

 • Eenvoudige montage

 • Twee jaar omruil garantie

 • Lloyd`s Constructie toelating MDA/95.E.591 

 

Met ingang van 1 april 1999 is het hebben van een inrichting die een overloper voorkomt verplicht voor de Rijnvaart (ROSR) en vanaf 2003 in de ADNR bouwvoorschriften, voorloper van de huidige ADN.

DOWNLOAD (PDF) ALGEMENE INFO
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 1
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 2Schematische werking B.O.B.S.

De opto infrarood niveau sensoren zijn opgebouwd uit drie hoofddelen, te weten:

 • Kwarts optische lichtgeleider (Oc)

 • Infrarood LED (L)

 • Fotoweerstand (Rp)

Aangesloten op een AS51-E24 sensor controle-/stuurkaart, wordt een maximum hoeveelheid infrarood licht door de LED (L) uitgezonden en indien niet ondergedompeld in vloeistof, via reflectie door de conische vorm van de kwarts lichtgeleider ontvangen door de fotoweerstand (Rp). De gereflecteerde maximum hoeveelheid infrarood licht wordt ontvangen door de fotoweerstand (Rp), waarna deze zijn interne weerstand verlaagt en in combinatie met de nodige weerstanden (R) en versterker (A20) de stuurtransistor (T100) minder geleidend maakt. Als gevolg hiervan gaat de lichtintensiteit van de infrarood LED omlaag, de interne weerstand van de fotoweerstand omhoog, waardoor de geleidbaarheid van de stuurtransistor toeneemt. De lichtintensiteit van de infrarood LED neemt wederom toe, waarna de beschreven procedure opnieuw wordt doorlopen met een frequentie van 22 Hz tussen een minimum en een maximum capaciteit.

 

 

Schematische werking Deze pulsatie wordt door middel van een opto-koppel overgebracht naar de controle elektronica, waar de frequentie wordt vergeleken met die van twee mono stabiele vibrators (A21.1 & A21.2). Zolang de pulstijd van de sensor korter is dan van de multi-vibrators zal een relais (K1) bekrachtigd blijven; Veilige conditie

Wanneer de sensor wordt ondergedompeld in vloeistof zal bovenstaande cyclus worden verstoord. Het licht zal worden afgebogen in de vloeistof, waardoor een puls ontstaat met een oneindige pulstijd. Op dat moment wordt door de multivibrators de voeding naar het relais (K1) onderbroken en het contact valt open; Alarm conditie


ZELFBEWAKENDE WERKING (FAIL SAFE)

Zelfbewakende (Fail Safe) werking wordt verkregen door middel van de pulstijd van de sensor en corresponderende elektronica te controleren tegen de pulstijd van de twee mono stabiele multi-vibrators (A21.1 & A21.2), die elkaar controleren doordat beide dezelfde frequentie dienen te hebben. Indien er iets fout zit in het gesloten sensor-elektronica circuit zoals bijvoorbeeld:

 •  draadbreuk of gebroken lichtgeleider

 •  defect opto koppel, transistors, weerstanden, LED

 •  etc. ....

. ..... zal dit resulteren in een toename van de pulstijd (één puls), waarna de multi-vibrators (A21.1 & A21.2) de voeding naar het relais (K1) onderbreken en wederom een Alarm conditie ontstaat. Wanneer het systeem in Veilige conditie is voor het laden c.q. bunkeren, werkt het systeem correct. Veilige situatie niet in vloeistof gedompeld. Alarm situatie In vloeistof gedompeld.

Veilige situatie niet in vloeistof gedompeld

Alarm situatie in vloeistof gedompeld

VEILIGHEID

De Aquasant® infrarood niveau sensoren zijn standaard intrinsiek veilig gecertificeerd, dat wil zeggen, dat een sluiting in het systeem geen vonk veroorzaakt die sterk genoeg is om een brandbaar mengsel te doen ontbranden.

Instituut 

Land 

Norm 

Klasse/Code 

Nummer 

Non EEG;

 

 

 

 

SEV/ASE
Swiss Electrotechnical
Assosiation

Zwitserland 

Cenelec 
EN 50 014
EN 50 020

[Eex ia] IIC 

ASEV 86.1 10396X 

EEG; tot 30 juni 2003

 

 

  

  

DMT 

Duitsland 

Cenelec
EN 50 014
EN 50 020

[EEx ia] IIC T4 

BVS 97.D 2026 


EEG; na 30 juni 2003 tot 2015

 

 

 

 

Sociate Nationale de Certification et d`Homologation S.a.r.l.

Luxemburg

Cenelec
EN 50 014
EN 50 020
ATEX
94/9/EG

II 1/2 G [EEx ia] IIC

II 2 G [EEx ia] IIC T4

SNCH 01
 ATEX 3299

SNCH 01
ATEX 3301

 

Classificatie:

Aquasant® opto infrarood sensoren met bijbehorende elektronica worden reeds geruime tijd in de internationale scheepvaart toegepast als 90% en 97% alarmen en zijn als zodanig toegelaten door classificatiebureaus, zoals Lloyds, ABS, DNV, Veritas etc.

De BOBS sensoren en inbouwvoorschrift hebben een zgn. Lloyd`s Design Appraisal (doc. nr. MDA/95.E.591) DE BUNKER OVERVUL BEVEILIGINGS SENSOR

Aquasant® opto infrarood niveau sensoren geven een zeer betrouwbare werking op praktisch alle vloeistoffen door toepassing van het unieke infrarood principe. Er zijn geen bewegende delen en deze sensoren zijn niet gevoelig voor temperatuurveranderingen, viscositeit, geleidbaarheid, lichtabsorptie, etc. Het circuit is volledig zelfbewakend en standaard intrinsiekveilig gecertificeerd. Type AF1/S

Voor atmosferische bunkertanks zijn zgn. "low cost" sensoren beschikbaar. 

 Type 

 AF1/S uitvoering A15 of B15

 Drukbereik 

 Atmosferisch

 Temperatuurbereik 

 -20°C. tot + 50°C.

 Tankaansluiting 

 1" gasdraad

 Materialen 

 Sensor 
 Behuizing 
 Pijp 
 Wartel

- Quarts
- Polyamide
- RVS
- Messing

 Media 

 Gasolie 
 Huisbrandolie
 Benzine
 Kerosine

Roestvast stalen sensoren en behuizing met flensaansluitingen zijn tevens beschikbaar voor agressieve toepassingen (chemicaliën tankers).

Opmerking:

De conische kwarts tip moet ca. 5 cm. vrij zijn voor reflecterende vlakken.

Periodiek onderhoud:

Aquasant® opto elektronisch infrarood sensoren behoeven geen speciaal onderhoud (onderhoudsvrij), echter bij toepassing in zware vloeistoffen (bijvoorbeeld stookolie) kan periodiek onderhoud noodzakelijk zijn.

Bekabeling:

Elke sensor benodigd een drie-aderige kabel (één reserve ader extra voor toekomstig onderhoud is aan te bevelen).Lengte tot 

 

Kabeltype afgeschermd 

Ader doorsnede 

450 m.
1000 m.
1500 m. 

3 aders (of 4 aders)
3 aders (of 4 adres)
3 aders (of 4 aders) 

0,75 mm
1,5 mm
2,5 mm
 

 Kabel-capaciteit  
 Kabel-inductie
 Kabel-weerstand
  

 < 2�F.
 < 5 mH.
 <12 Ohm/ader.

Opmerking:

Bovengenoemde kabelspecificaties dienen gebruikt te worden bij classificatie en explosieveilige toepassingen, daar zij deel uitmaken van het certificaat en afname eisen.

DOWNLOAD (PDF) ALGEMENE INFO
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 1
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 2

CONTACT

Adres :   Kromme Esse 1C
      2741 KP  Waddinxveen
Telefoon :   +31(0)182 640009
      +31(0)182 640341
E-Mail :   info@itu.nl


 

OPENINGSTIJDEN

Bezoek na telefonische afspraak

Mo-Do : 09:30 - 12:00
Mo-Do : 13:00 - 15:00
Fr : 09:30 - 12:00
     
     

CookiesAccept

Deze internet pagina gebruikt alleen functionele cookies en niet om gegevens te verzamelen.

U vindt meer informatie in onze Privacy Verklaring MEER INFO

OK

Privacy Verklaring volgens (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) GDPR (EN) / AVG (NL) / DSGVO (DE) wetgeving

 

Instrument Technical Utility`s B.V., gevestigd aan Coenecoop 580, 2741 PT Waddinxveen NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Coenecoop 580
2741 PT Waddinxveen
Nederland
Tel.: +31 (0)182 640009
Fax: +31 (0)182 640341

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Instrument Technical Utility`s B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Instrument Technical Utility`s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals die nodig zijn voor belasting doeleinden.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Instrument Technical Utility`s B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instrument Technical Utility`s B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Instrument Technical Utility`s B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Normaliter wettelijk bepaald, zoals administratieve bewaarplicht t.b.v. belastingen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Instrument Technical Utility`s B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Instrument Technical Utility`s B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Instrument Technical Utility`s B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Instrument Technical Utility`s B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Instrument Technical Utility`s B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@itu.nl.

©2019 Instrument Technical Utilities B.V.. All Rights Reserved.

Zoeken