I.T.U. uw partner in instrumentatie en automatisering

Instrumentatie Niveau, Temperatuur, Druk en Flow voor Water, Chemie, Petrochemie, Olie, Gas, offshore en scheepvaart industrie

.

SOFTWARE

Alle systeem software wordt door onszelf 'inhouse' ontwikkeld en/of geconfigureerd, te denken valt aan;

PLC Controllers, PC Scade, remote uitlezing d.m.v. onze eigen cliënt/server in combinatie met thin-client gebaseerd op Linux, etc. etc.
...

SCHEEPVAART

Door onze inmiddels meer dan 30 jaar ervaring op zowel internationale zeevaart als binnenvaart tankers, kunnen wij u de beste oplossing voor een beladingssysteem bieden.

Volgens ADN Type N, C & G en/of internationale classificatie bureaus.
...

VLOEISTOFFEN

Meer dan 30 jaar ervaring en gespecialiseerd in niveaumeting, overvulbeveiliging, temperatuurmeting en flowmeting voor vloeistoffen in allerhande industrie, waaronder;

Olie, Gas, Offshore, Chemie, Petrochemie, Water en Scheepvaart.
...

ENGINEERING

Onze achtergrond is Werktuigbouw met specialisatie Meet & Regel, aangevuld met jarenlange electrische en electronische beroepservaring.

Wij ontwikkelen en zetten ideeën om in systemen, indien nodig kunnen wij die op turn-key basis volledig leveren.
...
Image

Instrument Technical Utilities B.V. - (I.T.U.)

I.T.U. is een technische handelsonderneming, opgericht in 1992 en is gespecialiseerd in o.a. niveau, druk, temperatuur en flow, met name voor de scheepvaart, olie, gas, offshore, chemie en water  industrie. Onze specialiteit is het ontwikkelen en op turn key basis leveren van complete systemen, meestal gecompleteerd met door onszelf ontwikkelde software.

Eén van onze wapenfeiten is door ons in 1993 geïntroduceerde en met milieuprijzen bekroonde BUNKER OVERVUL BEVEILIGING SYSTEEM, kortweg B.O.B.S. en die heeft geleid tot EU wetgeving en verplichting vanaf 2003.

ONZE DISCIPLINES

Een greep uit onze disciplines in niveau, druk, temperatuur en flow toegepast in bijvoorbeeld onze beladingssystemen met Remote I/O, onze software, Troebelheidsmeting, Batch controllers, etc.

DISTRIBUTEUR 'A' MERKEN

Instrument Technical Utilities B.V. (I.T.U.) heeft naast dat zij met een groot aantal vooraanstaande merken samenwerkt ook een drietal distributie vertegenwoordigingen uit het buitenland, hetgeen wil zeggen dat I.T.U. deze bedrijven vertegenwoordigt in Nederland en/of Benelux. Deze bedrijven leveren 'A' merk en kwaliteit producten, één is er zelfs aan de tech beurs Nasdaq in USA genoteerd.

Image
Image
Image

MEER OVER ONS BELADINGS SYSTEEM VOOR BINNENVAART TANKERS

CONTACT

Adres :   Kromme Esse 1C
      2741 KP  Waddinxveen
Telefoon :   +31(0)182 640009
      +31(0)182 640341
E-Mail :   info@itu.nl


 

OPENINGSTIJDEN

Bezoek na telefonische afspraak

Mo-Do : 09:30 - 12:00
Mo-Do : 13:00 - 15:00
Fr : 09:30 - 12:00
     
     

CookiesAccept

Deze internet pagina gebruikt alleen functionele cookies en niet om gegevens te verzamelen.

U vindt meer informatie in onze Privacy Verklaring MEER INFO

OK

Privacy Verklaring volgens (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) GDPR (EN) / AVG (NL) / DSGVO (DE) wetgeving

 

Instrument Technical Utility`s B.V., gevestigd aan Coenecoop 580, 2741 PT Waddinxveen NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Coenecoop 580
2741 PT Waddinxveen
Nederland
Tel.: +31 (0)182 640009
Fax: +31 (0)182 640341

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Instrument Technical Utility`s B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Instrument Technical Utility`s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals die nodig zijn voor belasting doeleinden.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Instrument Technical Utility`s B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instrument Technical Utility`s B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Instrument Technical Utility`s B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Normaliter wettelijk bepaald, zoals administratieve bewaarplicht t.b.v. belastingen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Instrument Technical Utility`s B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Instrument Technical Utility`s B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Instrument Technical Utility`s B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Instrument Technical Utility`s B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Instrument Technical Utility`s B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@itu.nl.

©2019 Instrument Technical Utilities B.V.. All Rights Reserved.

Zoeken