B.O.B.S. (BUNKER OVERVUL BEVEILIGINGS SYSTEEM)


HET ONTSTAAN

Het ITU/Aquasant Bunker Overvul Beveiliging Systeem, ofwel BOBS®, is door ITU in 1993 in de markt geïntroduceerd in samenwerking met de toenmalige Rijkspolitie te Water, Rijkswaterstaat en een lokaal bunkerstation.

Dit systeem beantwoordde aan de vraag in de markt naar een betrouwbare oplossing om overlopers tijdens het bunkeren te voorkomen.

Het Bunker Overvul Beveiliging Systeem is zowel eenvoudig als doeltreffend en wordt reeds door vele bunkerbedrijven met succes toegepast.

In 1993 en 1994 is dit innovatieve systeem beloond met respectievelijk een Regionale Milieu-prijs en een Eervolle Vermelding in het kader van de Landelijke Milieuprijs voor de Scheepvaart.

In 1993 is de verplichting in zogenaamde lokale en politie verordeningen opgenomen en Politie te Water, Rijkswaterstaat, maar ook havendiensten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen hebben deze al geruime tijd in gebruik.

Vanaf 2003 is het in de gehele EU opgenomen in de ADNR bouwvoorschriften, voorloper van de huidige ADN.

DE WERKING VAN B.O.B.S.®

Zoals gezegd is de werking van dit systeem zowel eenvoudig als doeltreffend en is aan alles gedacht om een MAXIMALE VEILIGHEID te garanderen.

Het systeem bestaat uit twee componenten, die door middel van een kabelverbinding een gesloten systeem vormen.

Ten eerste een systeemkast op de bunkerboot of bunkerstation, met daarin de nodige sensor stuurelektronica, die het starten en stoppen van de gasoliepomp beheert.

Ten tweede de sensor, die geïnstalleerd is in de bunkertank van het te bunkeren schip.

Zodra de kabelverbinding is gelegd, wordt het gehele systeem automatisch op een goede werking getest.

Deze zelfcontrole op een goede werking vindt ook continu tijdens het bunkeren plaats, hetgeen een MAXIMALE VEILIGHEID garandeert.

Alleen als alle componenten werken en de kabel goed is aangesloten, kan de pomp gestart worden.

Zodra het niveau in de tank de sensor bereikt, stopt de pomp.

KENMERKEN Systeem:

 • Gesloten systeem voor maximale veiligheid

 • Continue zelfcontrole van alle componenten

 • Standaard explosie veilig EEx ia IIC T4 Sensoren

 • Onderhoudsvrij

 • Eenvoudige montage

 • Twee jaar omruil garantie

 • Lloyd`s Constructie toelating MDA/95.E.591 

 

Met ingang van 1 april 1999 is het hebben van een inrichting die een overloper voorkomt verplicht voor de Rijnvaart (ROSR) en vanaf 2003 in de ADNR bouwvoorschriften, voorloper van de huidige ADN.

DOWNLOAD (PDF) ALGEMENE INFO
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 1
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 2Schematische werking B.O.B.S.

De opto infrarood niveau sensoren zijn opgebouwd uit drie hoofddelen, te weten:

 • Kwarts optische lichtgeleider (Oc)

 • Infrarood LED (L)

 • Fotoweerstand (Rp)

Aangesloten op een AS51-E24 sensor controle-/stuurkaart, wordt een maximum hoeveelheid infrarood licht door de LED (L) uitgezonden en indien niet ondergedompeld in vloeistof, via reflectie door de conische vorm van de kwarts lichtgeleider ontvangen door de fotoweerstand (Rp). De gereflecteerde maximum hoeveelheid infrarood licht wordt ontvangen door de fotoweerstand (Rp), waarna deze zijn interne weerstand verlaagt en in combinatie met de nodige weerstanden (R) en versterker (A20) de stuurtransistor (T100) minder geleidend maakt. Als gevolg hiervan gaat de lichtintensiteit van de infrarood LED omlaag, de interne weerstand van de fotoweerstand omhoog, waardoor de geleidbaarheid van de stuurtransistor toeneemt. De lichtintensiteit van de infrarood LED neemt wederom toe, waarna de beschreven procedure opnieuw wordt doorlopen met een frequentie van 22 Hz tussen een minimum en een maximum capaciteit.

 

 

Schematische werking Deze pulsatie wordt door middel van een opto-koppel overgebracht naar de controle elektronica, waar de frequentie wordt vergeleken met die van twee mono stabiele vibrators (A21.1 & A21.2). Zolang de pulstijd van de sensor korter is dan van de multi-vibrators zal een relais (K1) bekrachtigd blijven; Veilige conditie

Wanneer de sensor wordt ondergedompeld in vloeistof zal bovenstaande cyclus worden verstoord. Het licht zal worden afgebogen in de vloeistof, waardoor een puls ontstaat met een oneindige pulstijd. Op dat moment wordt door de multivibrators de voeding naar het relais (K1) onderbroken en het contact valt open; Alarm conditie


ZELFBEWAKENDE WERKING (FAIL SAFE)

Zelfbewakende (Fail Safe) werking wordt verkregen door middel van de pulstijd van de sensor en corresponderende elektronica te controleren tegen de pulstijd van de twee mono stabiele multi-vibrators (A21.1 & A21.2), die elkaar controleren doordat beide dezelfde frequentie dienen te hebben. Indien er iets fout zit in het gesloten sensor-elektronica circuit zoals bijvoorbeeld:

 •  draadbreuk of gebroken lichtgeleider

 •  defect opto koppel, transistors, weerstanden, LED

 •  etc. ....

. ..... zal dit resulteren in een toename van de pulstijd (één puls), waarna de multi-vibrators (A21.1 & A21.2) de voeding naar het relais (K1) onderbreken en wederom een Alarm conditie ontstaat. Wanneer het systeem in Veilige conditie is voor het laden c.q. bunkeren, werkt het systeem correct. Veilige situatie niet in vloeistof gedompeld. Alarm situatie In vloeistof gedompeld.

Veilige situatie niet in vloeistof gedompeld

Alarm situatie in vloeistof gedompeld

VEILIGHEID

De Aquasant® infrarood niveau sensoren zijn standaard intrinsiek veilig gecertificeerd, dat wil zeggen, dat een sluiting in het systeem geen vonk veroorzaakt die sterk genoeg is om een brandbaar mengsel te doen ontbranden.

Instituut 

Land 

Norm 

Klasse/Code 

Nummer 

Non EEG;

 

 

 

 

SEV/ASE
Swiss Electrotechnical
Assosiation

Zwitserland 

Cenelec 
EN 50 014
EN 50 020

[Eex ia] IIC 

ASEV 86.1 10396X 

EEG; tot 30 juni 2003

 

 

  

  

DMT 

Duitsland 

Cenelec
EN 50 014
EN 50 020

[EEx ia] IIC T4 

BVS 97.D 2026 


EEG; na 30 juni 2003 tot 2015

 

 

 

 

Sociate Nationale de Certification et d`Homologation S.a.r.l.

Luxemburg

Cenelec
EN 50 014
EN 50 020
ATEX
94/9/EG

II 1/2 G [EEx ia] IIC

II 2 G [EEx ia] IIC T4

SNCH 01
 ATEX 3299

SNCH 01
ATEX 3301

 

Classificatie:

Aquasant® opto infrarood sensoren met bijbehorende elektronica worden reeds geruime tijd in de internationale scheepvaart toegepast als 90% en 97% alarmen en zijn als zodanig toegelaten door classificatiebureaus, zoals Lloyds, ABS, DNV, Veritas etc.

De BOBS sensoren en inbouwvoorschrift hebben een zgn. Lloyd`s Design Appraisal (doc. nr. MDA/95.E.591) DE BUNKER OVERVUL BEVEILIGINGS SENSOR

Aquasant® opto infrarood niveau sensoren geven een zeer betrouwbare werking op praktisch alle vloeistoffen door toepassing van het unieke infrarood principe. Er zijn geen bewegende delen en deze sensoren zijn niet gevoelig voor temperatuurveranderingen, viscositeit, geleidbaarheid, lichtabsorptie, etc. Het circuit is volledig zelfbewakend en standaard intrinsiekveilig gecertificeerd. Type AF1/S

Voor atmosferische bunkertanks zijn zgn. "low cost" sensoren beschikbaar. 

 Type 

 AF1/S uitvoering A15 of B15

 Drukbereik 

 Atmosferisch

 Temperatuurbereik 

 -20°C. tot + 50°C.

 Tankaansluiting 

 1" gasdraad

 Materialen 

 Sensor 
 Behuizing 
 Pijp 
 Wartel

- Quarts
- Polyamide
- RVS
- Messing

 Media 

 Gasolie 
 Huisbrandolie
 Benzine
 Kerosine

Roestvast stalen sensoren en behuizing met flensaansluitingen zijn tevens beschikbaar voor agressieve toepassingen (chemicaliën tankers).

Opmerking:

De conische kwarts tip moet ca. 5 cm. vrij zijn voor reflecterende vlakken.

Periodiek onderhoud:

Aquasant® opto elektronisch infrarood sensoren behoeven geen speciaal onderhoud (onderhoudsvrij), echter bij toepassing in zware vloeistoffen (bijvoorbeeld stookolie) kan periodiek onderhoud noodzakelijk zijn.

Bekabeling:

Elke sensor benodigd een drie-aderige kabel (één reserve ader extra voor toekomstig onderhoud is aan te bevelen).Lengte tot 

 

Kabeltype afgeschermd 

Ader doorsnede 

450 m.
1000 m.
1500 m. 

3 aders (of 4 aders)
3 aders (of 4 adres)
3 aders (of 4 aders) 

0,75 mm
1,5 mm
2,5 mm
 

 Kabel-capaciteit  
 Kabel-inductie
 Kabel-weerstand
  

 < 2�F.
 < 5 mH.
 <12 Ohm/ader.

Opmerking:

Bovengenoemde kabelspecificaties dienen gebruikt te worden bij classificatie en explosieveilige toepassingen, daar zij deel uitmaken van het certificaat en afname eisen.

DOWNLOAD (PDF) ALGEMENE INFO
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 1
DOWNLOAD (PDF) AF1S MONTAGE INSTRUCTIE pagina 2

CONTACT

Adres :   Dirk Verheulweg 10N
      2742 JR  Waddinxveen
Telefoon :   +31(0)182 640009
      +31(0)182 640341
E-Mail :   info@itu.nl


 

OPENINGSTIJDEN

Bezoek na telefonische afspraak

Mo-Do : 09:30 - 12:00
Mo-Do : 13:00 - 14:00
Fr : 09:30 - 12:00
     
     

Zoeken