LET OP!

I.T.U. is in de meeste gevallen niet de leverancier van het complete beladingssysteem en u dient zich voor service en/of aanpassingen in eerste instantie tot de leverancier te wenden. Voor overige (aan)vragen kunt u een email sturen met een duidelijke omschrijving naar; 
info@itu.nl

A.D.A.S. NIVEAU MEETSYSTEEM

Image

SYSTEEMKAST - 'MTS BARONES'


Ons niveau meetsysteem is gebaseerd op het magnetostrictieve meetprincipe, een vlotter systeem, waarbij de vlotter het enige bewegende deel is en tevens zijn voordeel, aangezien een vlotter ongeacht wisselende product eigenschappen het vloeistofniveau altijd volgt, ook bij hogere viscositeiten, omdat deze verwarmd moet worden om te kunnen verpompen. De enige variabele is wisselend soortelijk gewicht, echter wordt deze gecompenseerd in onze A.D.A.S. software bij opstellen van het laadplan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld radar, hydrostatisch, ultrasoon of capacitief, waarbij met een hele lijst aan variabelen rekening moet worden gehouden.

Een andere eigenschap van dit meetprincipe en niet de minst onbelangrijke is zijn nauwkeurigheid en zgn. reproduceerbaarheid, waaraan andere meetprincipes (o.a. radar) een puntje kunnen zuigen.

Het fabrikaat met de nodige papieren hebben wij gevonden in het fabrikaat MTS Sensors, die sensor lengtes tot 18 meter kan leveren en in het bezit is van de benodigde EEx ia certificering conform ATEX.

Inmiddels hebben wij meer dan 120 binnenvaart tankers type C opgeleverd, waarvoor wij het gehele ladingsysteem (86%-, 97%-, onder/overdruk-, temperatuur- alarmering en niveaumeting met temperatuurmeting) verzorgen, gebaseerd op bovenstaande magnetostrictieve meetprincipe en variërend van MTL8000 Most, GE PAC8000 tot Rockwell Allen Bradley controllers met Stahl IS1+. Eventueel aangevuld met slobtankmeting, diepgangmeting, ballastmeting, pompdruk, etc.

Dit systeem kan ook op bestaande binnenvaarttankers met mechanische klokken worden toegepast, waarbij het klok gedeelte wordt verwijderd en een ‘’MTS Liquid Level Sensor’’ flexibel binnenwerk met elektronica in de zakbuis wordt gemonteerd en zo gebruik maakt van de reeds aanwezige constructie en vlotter in de tank. Deze optie kan zonder aanpassingen op of in de tank worden toegepast, zgn. 'cold work' (niet snijbranden en/of lassen).

Wat ons onderscheid ten opzichte van onze collega’s is dat wij ons houden aan onze basis discipline meet en regel techniek en daar ook alles vanaf weten, zelfs tot en met volledige automatisering, waarvoor 'inhouse' de software wordt geschreven.

Het elektrische gedeelte besteden wij altijd uit aan installateurs die daarin gespecialiseerd zijn, ofwel zij besteden het meet en regel gedeelte aan ons uit. Te denken valt om samen te werken met uw eigen huis installateur.

Onze activiteiten zijn voor het merendeel gebaseerd op overleg met (potentiële) klanten, waarbij wij een klantgerichte oplossing bieden en uitwerken.


DOWNLOAD UPDATES "A.D.A.S." (NA REGISTRATIE)

Tarieven Algemene PC en Beladingssysteem werkzaamheden:


Werkzaamheden t.b.v. installatie, aanpassen, updaten en evt. nieuwe software modules aan onze beladingssyteem software, bekend onder "WinAdas". Download hier de tarieven.

WinAdas

CONTACT

Adres :   Dirk Verheulweg 10N
      2742 JR  Waddinxveen
Telefoon :   +31(0)182 640009
      +31(0)182 640341
E-Mail :   info@itu.nl


 

OPENINGSTIJDEN

Bezoek na telefonische afspraak

Mo-Do : 09:30 - 12:00
Mo-Do : 13:00 - 14:00
Fr : 09:30 - 12:00
     
     

Zoeken